FANDOM


Tina Marthinsen og Silje Brekke Bakken

Stråledosen angir hvor mye energi som overføres. Edit

Ioniserende stråling er en fellesbetegnelse på røntgenstråling og stråling fra radioaktive stoffer. All ioniserende stråling er svært energirik og sender ut elektroner i et atom som blir truffet. Da dannes det ioner. I dag vet vi at ioniserende stråling kan forandre og/ eller ødelegge cellevev i planter og dyr. Men er det noen forskjell på de forskjellige typene ioniserende stråling?

Røngtenstråling blir, på sykehus og andre steder det er mye brukt, sendt ut i så små stråledoser at det i teorien ikke skal være skadelig å utsettes for pasienten. Dersom du utsettes for det oftere, må du bruke beskyttelsesklær, som de ansatte på sykehusene gjør. Den farligste formen for ioniserende stråling vi har, er radioaktiv stråling. Når kroppen blir utsatt for denne type stråling, får kroppens cellevev tilført energi. Stråledosen vil avhenge av strålingstypen og strålingsdosen angir hvor mye energi som blir overført. Blant radioaktive strålingstyper finner vi alfa, beta- og gammastråling.

Enheten for stråledosen måles i sievert, Sv. Da 1 Sv er en svært stor dose, er det vanlig å oppgi stråledosen i millisievert, (mSv).

Hvordan skader stråledoser kroppen vår? Edit

Store stråledoser kan i tilfeller ødelegge proteiner og skade arvestoffet DNA, og/ eller føre til mutasjon. I mennesker som er utsatt for store stråledoser, finner vi oftere tilfeller av leukemi, beinkreft og svekket immunforsvar. Det er blant annet kanskje ikke så rart at fysikeren Marie Curie som forsket på stråling, døde av kreft. Svært store stråledoser kan til og med føre til død i løpet av noen dager.

Dna2

Hvilken strålingstype er farligst (alfa, beta og gammastråling)? Edit

Alfastråling (helium) har kort rekkevidde og derfor stor ioniserende evne. Stråling vil ødelegge mange celler i et lite område i kroppen, og er den farligste.

Betastråling (elektroner) er ikke like celleødeleggende som alfastråling, men er mer gjennomtrengende og kan derfor gjøre skade også når kilden er utenfor kroppen vår.

Gammastråling har stor gjennomtrengningsevne. Bare noe av strålingen blir hentet opp av kroppen, mens resten går rett gjennom uten å etterlate skader.

.

Kilde: skoleboka