FANDOM


.

☀Sterilisering
Når man skal bruke redskaper på sterile soner, for eksempel operasjon eller andre medisinske inngrep er det viktig at de er helt rene. man kan "brenne" vekk eller varme det opp så alle bakterier og mikroorganismer dør. enkelte redskaper tåler ikke å bli varmet opp så mye. engangsutstyr som brukes i opperasjoner og andre typer medisinsk utstyr blir derfor sterilisert med radioaktiv stråling.

Sterilisering er en prosess som dreper alle mikroorganismer og bakteriesporer. Steriliserte gjenstander og tekstiler er altså frie for mikroorganismer. Enkle måter og sterilisere på er ved bruk av vanndamp og tørrstelilisering. Disse er miljøvennlige og kontrollbare. Andre type metoder er gass- og strålesterilisering. De er vanlig å bruke i industrielle sammenhenger, blant annet av engangsutstyr.

Radioaktiv stråling er skadelig for levende organismer. mennesker kan dø på kun få dager hvis de blir utsatt for store mengder stråling. mikroorganismer tåler mye mindre og det tar ikke mange minutter med intens stråling før det er sterilisert.

Gammastråling kan også brukes til å drepe uønskede bakterier i mat, sånn at maten holder seg lenger. dette kaller vi at maten blir sterilisert. I Norge er det bare krydder vi steriliserer med gammastråling, men i andre land blir frukt, grønnsaker, melk, fisk og kjøtt sterilisert på denne måten.

Maten blir ikke radioaktiv av behandlingen, men en av ulempene er at noen organiske molekyler i maten kan bli ødelagt av strålingen sånn at smaken blir annerledes.

Prosesskontroll-ioniserende stråling

Når brus blir tappet på flasker eller tannpasta fylt på tuber, kan strålingen fra radioaktive kilder fortelle når det er passe fullt. Dessuten bruker mange virksomheter stråling til å måle tykkelsen på papir, plastfolier og tekstiler.