FANDOM


RADON

- Radon (RN) er en radioaktiv edelgass, og den gir de største stråledosene her i Norge. Radongass er et datterprodukt av uran som spesielt forekommer der det er granitt. Radon finnes også naturlig i jordluft flere steder, også i Norge.

Radon i boligen:

Radon utgjør et problem når det forekommer i inneluften på grunn av lekkasjer fra berggrunnen. Radon kan sive opp fra berggrunnen og inn i boliger og deretter kan vi puste den inn. Lunger og bronkier er derfor mest utsatt av stråling fra den farlige gassen, dette kan føre til lungekreft. Har man innsig av Radon i boligen, bør du tette gulv og grunnmur mot lekkasjer fra berggrunnen og du bør sørge for god ventilasjon.

- Utendørs vil radonkonsentrasjonen normalt være lav, og helsefare oppstår først når gassen siver inn og oppkonsentreres i vårt innemiljø. Radon forekommer i alle slags bygninger og i følge Verdens helseorganisasjon er det anslått at radon i boliger forårsaker rundt 300 lungekreftdødsfall årlig i Norge.

Hvordan dannes radon?

- Naturlige radioaktive stoffer som uran, finnes i varierende konsentrasjoner i berggrunn og jordsmonn. Når uran henfaller, dannes det noen nye radioaktive stoffer, blant annet radium og radon. Radon er det vi kaller en edelgass og har liten evne til å binde seg til faste stoffer.

Hvordor er radon så farlig:

- Når radon er tilstede I lufta, dannes det flere kortlivede radionkilder som man kaller radondøtre. De aller viktigste “radondøtrene” er bly, polonium og vismut. Både radon og radondøtrene avgir alfastråling og kan gi skader på levende celler slik at noen av cellene utvikler seg til kreftceller. Alfastråling går ikke gjennom hudoverflaten, men ved innånding vil det kunne gi økt risiko for utvikling av lungekreft.