FANDOM


Måling av radioativitet

Radioaktiv stråling oppstår når atomkjerner blir spaltet til andre atomkjerner. Dette sender samtidig ut energi. Radiaktiv stråling kan komme som alfastråling, nøytronstråling, betastråling eller gammastråling.

Strålingsaktivitet oppgis i enheten becqurel (Bq). En strålingsaktivitet på 1 Bq betyr derfor at en atomkjerne omdannes hvert sekund.
Geiger

Geiger teljaren fant opp geigertelleren i 1908. Geigertelleren registrerer at den blir truffet av stråling. Gjennom en høytaler kan man "høre" strålingen. Den er god til å måle både alfa og beta - stråling, men ca. bare 1 prosent gammastråling blir registrert. Bilde av geigerteller til høyre:

Det er også en teller som registrerer gammastråling. Dette instrumentet er kalt en scintillasjonsteller. Denne registrerer gammafotoner med helt bestemte energier. Akkurat som atomene har sine unike "fingeravtrykk" i form av linjespektre, har atomkjernene sine "fingeravtrykk" i form av gammafotoenergier.

Det finnes også røykvarslere som måler radioaktivitet, disse merker at den farlige røyken ved å måle røykens "fingeravtrykk".