FANDOM


Uransiotoper

Isotoper- atomer av et grunnstoff med likt antall protoner, men ulikt antall nøytroner i kjernen.

Det gjelder for alle grunnstoffer at de består av atomer med det samme antallet protoner i kjernen. Antall nøytroner kan derimot variere, og vi sier at grunnstoffene har forskjellige isotoper. Alle atomene i grunnstoffet karbon (C) har for ekesempel 6 protner i kjernen. Karbon har derfor atom nummer 6. Noen karbonatomer har 6 nøytroner i kjernen, noen har 7 og noen 8. vi sier at karbon har 3 isotoper.

For å skille isotopene til et grunnstoff fra hverandre angir vi summen av protonskallet og nøytronskallet (=nukleontallet) som en del av grunnstoffnavnet.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.