FANDOM


Gammastråling

Gammastråling
Gammastråling kommer fra overskuddsenergien fra radioaktive, ustabile atomkjerner som eksploderer. Den gjenværende kjernen har svært høy energi, høyere enn synlig lys og radiobølger. Gammastråling er bølgelengder på mindre enn 0,124 nm. For å skjerme mot gammastråling trenger man tunge materialer og tykke flater, som bly. Røntgenstråling trenger igjennom vev og ikke bein, men gamma trenger igjennom nærmest alt, som mur og metaller. Derfor kan gamma brukes til å bekjempe kreftsvulster, sterilisere medisinsk utstyr og mat, eller vise hva som er i et lasterom eller container uten å åpne den. Gammastråling kan være svært farlig.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.