FANDOM


Betastråling

Betastråling er en av tre typer stråling vi har. De er alle radioaktive fordi de på et eller annet tidspunkt vil gå over til en mer stabil tilstand ved å sende ut stråling. Radioaktivstråling er strømmende partikler.

Betastråling er ganske enkelt et elektron som beveger seg i en hastighet som tilsvarer halvparten av lysets hastighet. Dette elektronet er ikke et av de elektronene som kretser rundt atomets kjerne fra før av, men blir dannet ved en atomkjerneeksplosjon. I en slik kjerneeksplosjon vil nøytronet i kjernen av atomet spaltes om til et proton og et elektron.

Skjermbilde 2015-10-20 kl. 10.38.07

Et nøytron spaltes til et proton og et elektron (kronologisk vist på bildet ovenfor) slik som illustrert ved formelen over. Protonet blir igjen i atomkjernen, men elektronet blir sendt ut som betastråling med veldig høy hastighet. Beta-partikler kan ha en energi på 1 MeV, men det er vanlig at de har langt mindre energi. Det nye atomet som ble dannet ved atomkjerneeksplosjon sitter igjen med et ekstra proton og et mindre nøytron (én negativ og én positiv partikkel) i kjernen og blir derfor en enhet høyere i periodesystemet.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.