FANDOM


Generellt om bestråling av svulster

Bestråling av svulster er en behandling med all slags stråling. Blir brukt i behandling av kreft. Er en vanlig prosedyre ved en stor andel sykehus i Norge. Man gir ofte strålebehandling som lokal sikring etter en større primærsvulst er fjernet med kirurgi. Brukes altså for små svulster som ikke kan opereres bort og er vanskelig å finne.

Strålebehandling har en lokal effekt bare der strålingen treffer, den vil ikke påvirke områder med fjernspredning. Likevel blir strålebehandling brukt ved langtkommen sykdom for å lindre smerter, sår, blødning, sjenerende hevelse fra svulster mm. Derfor har over halvparten av alle kreftpasienter behov for strålebehandling før eller siden.

Utvendig strålebehandling

Ved utvendig strålebehandling bruke det to typer stråler. Forskjellen på disse er evnen til å trenge igjennom vevet. Valg av stråletype baseres på hva som passer best for den enkelte.

Innvendig strålebehandling

Strålebehandling kan gis konsentrert i selve kreftsvulsten. Strålingen kommer fra små stykker radioaktivt stoff (iridium) i tynne rør som plasseres direkte i kreftsvulsten. Man får bedøvelse i forbindelse med dette.

Med brachyterapi oppnår man at strålingen nøyaktig rammer det syke vevet, for eksempel ved kreft i underlivet hos kvinner, analcancer og prostatakreft.

Hvordan fungerer bestråling av svulster?

Begrepet strålebehandling er mest brukt om ioniserende stråling, det vil si stråling som direkte eller indirekte kan danne ioner når den passerer gjennom vev. Både partikelstråling og fotonstråling har biologiske virkninger via ioniserende virkninger i cellene. Høyenergetisk, fotonstråling eller elektronstråling er hva man oftes bruker i behandlingen. For å danne og anvende slik stråling bruker man gjerne en lineærakselerator. Lineærakselerator er et apparat som brukes for å akselerere elektroner, protoner og tyngre ioner. For å bestråle en svulst i kroppen er det viktig å bestråle den på flere sider, slik at hele svulsten blir bestrålt.

Hva skjer under og etter strålebehandlingen?

Når vevet blir bestrålt er det meningen at de syke cellene skal dø. De friske cellene har god evne til å lege seg selv, og selv om de blir utsatt for stråling klarer de fleste friske cellene og overleve. De syke cellene har ikke denne evnen og dør. Etter behandlingen kan du føle ubehag som ligner solbrenthet. Det er viktig du ikke utsetter det bestrålte området for direkte sollys, friksjon eller uttørring.