FANDOM


Jorda er stadig utsatt for stråling. Mesteparten av strålinga kommer fra radioaktive stoffer i jordskorpen. I tillegg til radioaktive stoffer, kan strålinga forekomme som kosmisk stråling fra verdensrommet- dette kalles bakgrunnsstråling. Kosmisk stråling er stråling fra verdensrommet og fra sola, i form av elektromagnetisk stråling.Vi må alltid ta hensyn til bakgrunnsstrålinga når vi måler strålingen fra radioaktive stoffer. Ved bruk av en geigerteller fant en prest ut i 1910 at strålingen kom fra verdensrommet siden strålingen økte med høyden.

Bakgrunnsstråling er kjerne-stråling, elektromagnetisk stråling og stråling fra radioaktive grunnstoffer man konstant blir utsatt for. Vi blir som sagt konstant utsatt for stråling, men i små doser er dette ufarlig. De som derimot blir utsatt for større doser bakgrunnstråling, som fly ansatte, kan få varige skader som feks kreft. De som blir utsatt for radongass daglig får dobbeldose av bakgrunnsstrålingen.

Kilder:

Radon

Stråledose

Bakgrunnsstråling

Kosmisk stråling

Frida D og Malin.