FANDOM


Velkommen til 3PBA sin Radioaktivitet Wikia

Wiki skrevet av 3PBA om radioaktivitet

OversiktEdit

Kilder

I denne oversikten finnes linker til alle temaene som er skrevet om:

Alfastråling

Betastråling

Gammastråling

Isotoper

Måling av radioaktivitet

Halveringstid

C14

Marie og Pierre Curie

Becquerel

Stråledose

Radon

Atomkjernens oppbygning

Bakgrunnsstråling

Bestråling av svulster

Sterilisering

.

Latest activityEdit

Photos and videos are a great way to add visuals to your wiki. Find videos about your topic by exploring Wikia's Video Library.

Last ned

Radioaktivitet

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.